prx-t33 vials and box
prx-t33 vials and box

PRX-T33: Advanced Facial Treatment

PRX-T33 is an innovative, non-ablative chemical peel that provides immediate and long-lasting results. The unique formulation combines 33% trichloroacetic acid (TCA) with hydrogen peroxide, creating a synergistic effect that stimulates collagen production and improves skin texture and radiance.

PRX-T33 penetrates the skin deeply and works on three levels:

 • Exfoliation: It removes dead skin cells and stimulates cell renewal.

 • Stimulation: It activates collagen production and elastin fibers, resulting in firmer and more elastic skin.

 • Hydration: It provides moisture to the skin and improves the skin barrier.

prx-t33 vials and box
prx-t33 vials and box

PRX-T33

 • Anti-aging: Reduces wrinkles and fine lines, improves skin texture and radiance.

 • Pigmentation: Evens out skin tone and reduces pigment spots.

 • Acne: Helps combat acne and acne scars.

 • Large pores: Reduces the visibility of large pores.

 • For all skin types: Suitable for all skin types, including sensitive skin.

 • Fast and effective: The treatment takes about 30 minutes and provides immediate results.

 • Minimal downtime: You can return to your normal activities immediately after the treatment.

a woman getting a facial lift with prx-t33
a woman getting a facial lift with prx-t33

Benefits of PRX-T33

 • Achieve an immediate and visible improvement in the appearance of the skin.

 • Reduce wrinkles and fine lines.

 • Improve skin texture and radiance.

 • Even out skin tone and reduce pigment spots.

 • Combat acne and acne scars.

 • Get a treatment suitable for all skin types.

a display of products and products for the beauty industry prx-t33
a display of products and products for the beauty industry prx-t33

PRX-T33 is a perfect treatment for those who want


PRX-T33 is an effective and safe treatment for most individuals, but there are certain situations where the treatment should not be performed. Here are some contraindications for PRX-T33:

 • Active herpes simplex or zoster in the treatment area.

 • Open wounds or infections in the treatment area.

 • Allergies to any of the ingredients in PRX-T33.

 • Pregnancy or breastfeeding.

 • Sensitive skin that reacts strongly to acids.

 • Current use of certain medications, such as Roaccutan.

Here are some additional things to consider:

PRX-T33 may cause some redness, swelling, and flaking of the skin after treatment. These symptoms are typically mild and resolve within a few days.

It's important to use sunscreen with SPF 30 or higher after treatment to protect the skin from the sun.

You should avoid using strong exfoliating products or retinol for at least 72 hours after treatment.

prx-t33 vials and box
prx-t33 vials and box

Contraindications for

PRX-T33

Vad är PRX-T33?

PRX-T33 är en avancerad ansiktsbehandling som används för att förbättra hudens kvalitet och utseende. Den är utformad för att stimulera hudens naturliga regenereringsprocesser utan att orsaka avskalning eller kräva lång återhämtningsperiod.

Hur fungerar PRX-T33-behandlingar?

PRX-T33-behandlingar kombinerar trikloreddiksyra (TCA) med en specialformulerad bas för att penetrera djupt in i huden och stimulera kollagenproduktionen. Detta resulterar i förbättrad hudtextur, minskade rynkor och jämnare hudton.

Vad är fördelarna med PRX-T33 för min hud?

Fördelarna med PRX-T33 inkluderar förbättrad hudens elasticitet, minskade fina linjer och rynkor, minskad hyperpigmentering och solskador, samt en allmän förbättring av hudens struktur och utseende.

Varför ska jag välja PRX-T33 hos Glansa Skincare i Göteborg?

Hos Glansa Skincare erbjuder vi professionella PRX-T33-behandlingar utförda av erfarna hudvårdsexperter. Vi strävar efter att ge varje kund en personlig och skräddarsydd upplevelse för att uppnå optimala resultat för deras hud.

Vilken typ av resultat kan jag förvänta mig från en PRX-T33-behandling?

Resultaten från PRX-T33-behandlingar kan variera beroende på individuella hudtillstånd och behandlingsmål. Många kunder upplever förbättrad hudtextur, minskade rynkor och fina linjer, samt en jämnare och mer strålande hudton efter en serie behandlingar.

Questions & Answers